Актуални Новини

Община Берковица с подписан договор за изпълнение на СМР на стойност 5 530 963,03 лв.

На 14.08.2013 г. Кмета на Община Берковица г-жа Димитранка Каменова и представител на Обединение „Геостройтехмин“ подписаха договор на стойност 5 530 963, 03 лв./ Пет милиона петстотин и тридесет хиляди деветстотин шестдесет и три лева/.
Предмета на договора е изграждане на пречиствателно съоръжение за питейни води, алпийско водохващане и рехабилитация на съществуващ довеждащ колектор в село Бързия. Проектът цели подобряване качеството на питейната вода на жителите на с. Бързия и е финансиран от Държавен Фонд „Земеделие“, „Програма за развитие на селските райони 2007-2014“.