Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА С ПОДПИСАН ТРИСТРАНЕН ДОГОВОР ПО ПРОГРАМАТА ЗА САНИРАНЕ

11122Първият тристранен договор за целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради е подписан от Българската банка за развитие , Областния управител и кмета на Община Берковица на 6 април 2015 г. С този договор ще се извършат дейностите, предвидени в Програмата за саниране на блокове 18, 19 и 20 в ж.к Заряница, които регистрираха сдружение „Достоен живот 2015-2020“. Предстои стартиране на Обществените поръчки за избор на изпълнител по отделните етапи, като ще се започне с енергийно и техническо обследване на сградите.