Актуални Новини, Новини, Община Берковица

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА С ПРИЗИВ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ ЗА ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ ПРИ ПАЛЕНЕТО НА СУХА РАСТИТЕЛНОСТ ПРИ ПРОЛЕТНОТО ПОЧИСТВАНЕ

Общинска администрация – Берковица призовава жителите на община Берковица към отговорно и добросъвестно отношение при пролетното почистване на стопанствата, дворните места, вилите, парковете и градините и паленето на суха растителност. Недопустимо е паленето на огън във ветровито време, безразборното изхвърляне на неизгаснали кибритени клечки и цигари и на  възпламеними вещества и леснозапалими материали.

Забранено е изгарянето на стърнища и други растителни остатъци в земеделски земи. Не се допуска паленето на огън в междублокови пространства, в близост до паркирани автомобили, бензиностанции, складове за леснозапалими и горими материали. Нарушителите носят административно-наказателна отговорност съгласно Закона на МВР и Правилника за неговото прилагане, Закона за опазване на земеделските земи, общинските наредби и други нормативни документи.