Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА С ПРОЕКТ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ НА УЛ. „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

logoОбщина Берковица ще изгради канализация за битови и отпадни води по ул. „Кирил и Методий“ с дължина 1134,07 м. За целта е пусната процедура – събиране на оферти с обява. Целта на проекта е включване на новоизградената канализация по ул. „Бук“  в съществуващата канализационна мрежа на град Берковица и изграждане на канализация за потребителите по ул. „Кирил и Методий“, и довеждане на отпадъчните води от кв. Беговица, заедно с отпадните води на Берковица, до бъдещата пречиствателна станция за отпадни води на града. Предвидено е и пътната настилка да бъде изцяло рехабилитирана. Стойността на проекта е 216 666,67 ля. без ДДС.