Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА С ПРОЕКТ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

IMG_2437Община Берковица получи субсидия по чл. 25 от Закона за интеграция на хората с увреждания и чл. 17 от Правилника за прилагане на ЗИХУ за проект „Оборудване на работно място на лице с увреждания“ . Стойността на проекта е 3 915, 00 лева и чрез него са закупени – компютърна конфигурация, монитор, скенер, високоскоростно мултифункционално устройство, работен стол, метални шкафове и UPS.

Основната цел е осигуряване на необходимата работна среда на лице с трайни увреждания чрез закупуване на оборудване, с което да извършва основните си дейности. Това ще подпомогне процеса на социална интеграция на лице в неравностойно положение чрез трудова заетост. С реализирането на проекта  ще се създадат предпоставки за активно социално включване на хора  с увреждания в обществения живот на Община Берковица.