Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЩЕ ИМА СИЛНО СОЦИАЛНО ОРИЕНТИРАН БЮДЖЕТ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

img_6713Проекта за бюджет на Община Берковица обсъди на 10 януари 2017  кметът инж. Милчо Доцов с местната общност. Присъства и председателят на ОбС д-р Илиян Тимчев. Присъстващите бяха запознати с основните параметри на проекта за бюджет 2017. На прага на една по-благоприятна бюджетна година Община Берковица ще стартира с бюджет 11 677 232 лева, който подчерта инж. Милчо Доцов тази година ще е силно социално ориентиран. В него има ръст 6 % спрямо 2016 година, който идва от ръста на общата допълваща субсидия 9 % и по-малко ръст в общинските дейности – 2 %. В новата 2017 година общината влиза с подобрено финансово състояние, с намаление на неразплатените разходи спрямо предходната година и с нови потенциални трудности при преодоляване на предизвикателствата през бюджетната година. Основна задача за настоящата 2017 година е запазване и поддържане на финансовата стабилност и работа чрез привличане на средства и изпълнение на проекти по различните оперативни програми. Кметът предвижда 5 % ръст на собствените приходи.  За поредна година общината няма да увеличи размера на местните данъци и такси, наеми и такси битови отпадъци.

Увеличават се субсидиите за спортните клубове от 70 000 лв. на 84 000 лв., за социално подпомагане от 15 000 лв. на 20 000 лв.,  от 200 лв. на 250 лв. за всяко новородено дете през 2017 г. и за подпомагане дейността на клубовете за възрастни и увредени  хора от 24 000 лв. на 28 800 лв. Разпределението на субсидиите за спортните клубове ще бъде на база детско-юношеския спорт, а за пенсионерските клубове въз основа на дейността, която извършват.

Целевата субсидия за капиталови разходи е 680 400. В капиталовата програма на Община Берковица е заложено за 2017 година смяна водопровод на ул. „Заряница“ и ул. „Здравец“, а с подаден проект по ПРСР е предвидено цялостното им асфалтиране. Ако не бъде одобрен проекта през 2018 година Община Берковица ще ги заложи за асфалтиране.

На общественото обсъждане бяха поставени въпроси за снегопочистването, за грижите за бездомните  хора и разкриването на нови работни места. Кметът обстойно отговори и прие отправените му предложения по тези въпроси  като реално изпълними.

И през 2017 година общината ще продължава да привлича допълнително средства за ремонти, строителство и инвестиции чрез използване на Еврофондовете и други програми и проекти, като се очаква да се надвиши постигнатото за 2016 година.