Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЩЕ КАНДИДАТСТВА ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“ ЗА РЕМОНТ НА ЧИТАЛИЩЕТО В СЕЛО БЪРЗИЯ

Община Берковица ще кандидатства по проект „Красива България“ за ремонт на читалището в село Бързия. Съгласие е получено и от Общински съвет-Берковица. На свое заседание местният парламент е разгледал и приел докладната от кмета за кандидатстване по проекта. Решението за участие в „Красива България“ е взето от общинското ръководство на база постъпила докладна от Председателя на НЧ „Иван Вазов 1911“ с. Бързия, в която се искат средства за ремонт на читалищната сграда.

Проект „Красива България” (ПКБ) е част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната и ежегодно се финансира от програмния бюджет по Националния план за действие по заетостта. До 18.01.2019 г., включително се провежда кампания за набиране на кандидати за участие по Проект „Красива България“ през 2019 г.

От предложените мерки, по които може да се кандидатства за бюджет 2019 г. на ПКБ, община Берковица има възможност да кандидатства с проектно предложение: „Ремонт на НЧ „Иван Вазов 1911“ с. Бързия“ по Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”.

Общата стойност на бюджета за едно проекто-предложение е минимум 60 000 лева с ДДС и максимум 400 000 лв. с ДДС., като съфинансиращата вноска от кандидата по Мярка 01 е най-малко 50% от СРР/СМР, а финансирането от ПКБ е максимум 120 000 лв. с ДДС.

Общата стойност на бюджета на проекто-предложението на община Берковица ще е до 70 000,00 лева с ДДС, от коѝто 50% от СРР/СМР са съфинансиране от Община Берковица, което представлява  35 000,00 лева с ДДС.

През месец октомври 2018 г. Община Берковица ремонтира сцената на читалището в село Бързия със средства от капиталовата си програма в размер на 6 600 лева. Ремонтът включваше възстановяване на 120 кв.м дюшеме.