Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЩЕ КАНДИДАТСТВА С ПРОЕКТ ПО „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“ ЗА РЕМОНТ НА ДГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – БЪРЗИЯ

Проект „Красива България” (ПКБ) е част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната и ежегодно се финансира от програмния бюджет по Националния план за действие по заетостта. В периода 06.12.2016 г. – 06.02.2017 г. включително се провежда кампания за набиране на кандидати за участие по Проект „Красива България“ през 2017 г.

От предложените мерки, по които може да се кандидатства за бюджет 2017 г. на ПКБ, Община Берковица има възможност да кандидатства по Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура” с проектно предложение „Ремонт  на ДГ „Васил Левски“, с. Бързия, община Берковица“ на обща стойност 59 819,19 с ДДС.

Общата стойност на бюджета за едно проектно предложение по Мярка 02 е минимум 50 000 лева с ДДС и максимум 300 000 лв. с ДДС., като съфинансиращата вноска от кандидата по същата мярка е най-малко 50% от общата стойност на бюджета на проектното предложение (за обекта), а финансирането от ПКБ е максимум 100 000 лв. с ДДС.

Общата стойност на бюджета на проектното предложение за „Ремонт на ДГ „Васил Левски“, с. Бързия, община Берковица“ е 59 819,19 лева с ДДС, от които 50% са съфинансиране от Община Берковица, което представлява 29 909,60 лева с ДДС.