Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЩЕ НАЗНАЧИ ОЩЕ 15 БЕЗРАБОТНИ ПО ПРОЕКТ „РАБОТА“

IMG_2241В Община Берковица ще бъде създадена заетост за още 15 безработни лица по проект „Работа“.  Тя обаче е комбинирана с двумесечно обучение по озеленяване и цветарство, за да може наетите да придобият трудови навици и да успеят да останат на пазара на труда и след края на финансирането на програмата. Вчера и днес 15-те безарботни преминаха през практически и теоритичен  изпит. Предстои Община Берковица да подпише с тях едногодишни трудови договори. Те ще бъдат наети като градинари. В началото на месец юни Община Берковица по същата програма „Работа“ назначи 17 безработни лица за работници поддръжка и организационни дейности.

IMG_2242Целта на проект „Работа“ е  преодоляване на регионалните диспропорции на пазара на труда и повишаване на заетостта и трудовите умения на безработни лица (вкл. от неравностойно положение на пазара на труда), от райони с високо равнище на безработица. Цел на проекта е и повишаване на икономическата активност, както и подобряване достъпа до заетост за търсещите работа безработни лица и активиране на неактивни лица чрез предоставяне на възможности за включване в различни форми на обучения и заетост. Целенасочена подкрепа ще бъде предоставяна към дълготрайно безработните лица с цел преодоляване на пречките и създаване на предпоставки за включването им в заетост. Операцията ще спомогне за справяне с дисбаланса в разпределението на работната сила и безработицата в малките населени места, в които е налице неблагоприятна демографска ситуация. Това от своя страна ще осигури превенция от трайно намаляване на населението в трудоспособна възраст в тези региони, като се осигурят възможности за заетост и разкриване на нови работни места.