Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЩЕ РЕАЛИЗИРА ОБЕКТ ПО „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

BERKOVITSA-7На 11 март 2013 г. кметът на Община Берковица Димитранка Каменова  подписа споразумение с Министерство на труда и социалната политика за реализация в Берковица на обект по Проект „Красива България“.  Предмет на споразумението е финансиране на дейностите за реализация на одобрения с Решение N-1 /05.03.2013 г. на УС на ПКБ обект. Ще бъде финансиран Ремонт на Дом за стари хора с отделение за лежащо болни / 2 и 3 жилищни етажи/ и ОВ на обща стойност 327 748  лв. Община Берковица участва с финансов принос от 65 550 лева, а МТСП финансира 262 198 лв.

Вашият коментар