Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл.55а, ал.2 от ППЗК, Комисията за провеждане на процедура по предоставяне на концесия язовир „Валога”, в землището на с. Гаганица, Община Берковица

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с провеждане на процедура по предоставяне на концесия за услуга язовир „Валога”, в землището на с. Гаганица, Община Берковица, обл. Монтана, и на основание чл.48, ал.1, т.1 от ППЗК, Комисията за провеждане на процедурата с Решение от 24.09.2012 година е допуснала до по-нататъчно участие в процедурата ф-ма „Био Ем Ди”ООД гр. Берковица, като на 08.10.2012 година от 13,00 часа в сградата на Община Берковица, в кабинета на зам.кмета г-жа Гергана Антонова-Ценова ще се проведе открито заседание на Комисията по отваряне на предложението и обвързващото предложение.

 

 

 

 

Вашият коментар