Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ПОКАНА  ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ  НА НАМЕРЕНИЕ  ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ ОТ  ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл.15 ал.1 от Закона за общинския дълг и Наредба за условията и реда за провеждане обществено обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез дългосрочен дълг на Общински съвет – Берковица, Общинска администрация кани местната общност на ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ДА ПОЕМЕ  ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ с  банков кредит:

–           Предназначение –   дофинансиране на ремонт и рехабилитация на пътища в жилищните комплекси „Заряница“, „Изгрев“ и „Стара планина“.

–           Максимален размер на кредита –  600 000 лева.

–           Начин на финансиране – дългосрочен банков кредит – срок от 60 месеца с гратисен период  12 месеца.

–           Обезпечение – особен залог на бъдещи вземания от собствени приходи по чл. 6 т. 1 от Закона за общинския дълг и обща изравнителна субсидия по чл. 6 т. 2 от Закона за общинския дълг.

ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 29.11.2013 г. от 10.30 часа в ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА на ОБЩИНА БЕРКОВИЦА.

Писмени становища и предложения по темата на обсъждането могат да се изпращат на електронната поща на общината – ob@berkovitsa.com, както и в Център за услуги и информация в сградата на общинска администрация на адрес, гр.Берковица, пл. „Йордан Радичков” 4.

 

 

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА

 Кмет на Община Берковица