Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

П О К А Н А

На основание чл. 84, ал. 2  и в изпълнение на параграф 122 от Закона за публичните финанси, Община Берковица  обявява публично обсъждане на проекта за бюджет на общината за 2014 година. То ще се проведе на 29.11.2013 г. от 10,30 часа в стаята на съветника  на ет.1 на ОбА – Берковица.

Димитранка Каменова

Кмет на Община Берковица