Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Информация

за инвестиционно предложение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС