Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111Обява за публичен търг за продажба на имоти – частна общинска собственост (земеделски земи)