Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111Списък на допуснатите кандидати до събеседване за длъжността 

социален работник за работа по проект „И аз имам семейство“.