Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти-

частна общинска собственост /земеделски земи/