Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл.55а, ал.2 от ППЗК, Комисията за провеждане на процедура по предоставяне на концесия язовир „Валога”, в землището на с. Гаганица, Община Берковица

 СЪОБЩЕНИЕ

/за промяна/

 Във връзка с провеждане на процедура по предоставяне на концесия за услуга язовир „Валога”, в землището на с. Гаганица, Община Берковица, обл. Монтана, и на основание чл.48, ал.1, т.1 от ППЗК, Комисията за провеждане на процедурата с Решение от 03.10.2012 година уведомява, че на 16.10.2012 година от 13,00 часа в сградата на Община Берковица, в кабинета на зам.кмета г-жа Гергана Антонова-Ценова ще се проведе открито заседание на Комисията по отваряне на предложението и обвързващото предложение на допуснатия за продължаване участието в процедурата участник – фирма „Био Ем Ди”ООД гр. Берковица.

Вашият коментар