Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Списък на допуснатите и недопуснати  кандидати до събеседване за длъжността 

социален работник за работа по проект „И аз имам семейство“.