Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Сигнално писмо във връзка с чл. 26, ал.2, т. 5 от Закона за пътищата за

забрана за влизане в пътищата с непочистени машини.