Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Обява за отдаване под наем за индивидуално ползване

на земеделски земи в ОФП в Община Берковица