Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Писмо от кмета на Община Берковица Димитранка Каменова до Директора на ОБДХ – Монтана, Началника на РУ “Полиция” -Берковица и Окръжна прокуратура-Монтана във връзка с постъпили писма в ОбА – Берковица и писмо с вх. № ГЗОС-94-00-381(1)/19.03.2014 год. на РУ Полиция – Берковица, относно заловени кучета и тяхното евтанизиране.

 

Писмо изх. N ГЗОС 94-00-381(2) от 25.03.2014 г.