Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е 

ОТНОСНО ДЪРВАТА  ЗА ОГРЕВ /КОНТИНГЕНТ/

Общинска администрация – Берковица  напомня, че срокът за приемане на заявления от жителите на град Берковица за добив на дърва  от местното население в насаждения, в които сечта е приключила от дърводобивните фирми е  до 31 март 2014 г. включително.