Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Писмо РИОСВ-Монтана  N РД-266/01.04.2014 г. на министъра на околната среда и водите относно определяне на периода от 1 април до 31 октомври 2014 г. за пожароопасен сезон.