Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ЗАПОВЕД N РД-15-552 /26.10.12 г./

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ и във връзка с чл. 62 и чл. 71 от ЗМДТ са определени:

Границите на районите, вида на предлаганите услуги и честотата на сметоизвозване на територията на община Берковица за 2013 г. , както следва: zapoved

Вашият коментар