Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Децата от град Берковица, спечелили призови места в национални конкурси, олимпиади или състезания, могат да кандидатстват за еднократно подпомагане или стипендия, съгласно Наредбата за условията и реда за закрила на деца с изявени дарби.

Срокът за подаване на Искане – „Приложение № 2 към чл. 13, ал. 2“ е 30.05. 2014 г.