Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

3500 Берковица, ул. “Ашиклар“№ 7, тел: 0882/505171;e-mail: cop_berk@abv.bg                                      

                                                        С П И С Ъ К

На одобрените кандидати за назначаване в Център за обществена подкрепа гр. Берковица, както следва:

 

  1. Флора Огнянова Първанова – на длъжност технически сътрудник
  2. Силвия Василева Генова – на длъжност сътрудник социални дейности
  3. Стела Иванова Лиданска – на длъжност семеен консултант
  4. Теодора Георгиева Иванова – на длъжност социален работник
  5. Тинка Замфирова Христова – на длъжност психолог

 

 

Председател на комисията:

Радослав Найденов