Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Обява 1– продажба на поземлени имоти /земеделски земи/- частна общинска собственост

Обява 2 – продажба на имоти – частна общинска собственост

Обява 3 – отдаване под наем на обекти – публична общинска собственост