Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Обява 1 за продажба на поземлени имоти (земеделски земи)-частна общинска собственост

Обява 2 за продажба на имоти -частна общинска собственост