Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 Обява за търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост /земеделски земи/