Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ ОТ

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл.15 ал. 1 от Закона за общинския дълг и Наредба за условията и реда за провеждане обществено обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез дългосрочен дълг на Общински съвет Берковица, Общинска администрация кани местната общност на ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ДА ПОЕМЕ ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ с банков кредит:

–  Предназначение –   финансиране на ремонт на тротоари в село Бързия и улици в гр. Берковица “Шабовица“, „Страцимировска“, „Царибродска“ .

–  Максимален размер на кредита – 370 000 лева.

–  Начин на финансиране – дългосрочен банков кредит – срок от 72 месеца.

–  Обезпечение – Особен залог върху настоящи и бъдещи парични вземания от трети лица, представляващи настоящи и бъдещи собствени приходи на община Берковица, по чл. 6 от Закона за общинския дълг.

ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 07.08.2014 г. от 11.00 часа в ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА на ОБЩИНА БЕРКОВИЦА.

Писмени становища и предложения по темата на обсъждането могат да се изпращат на електронната поща на общината – ob@berkovitsa.com, както и в Център за услуги и информация в сградата на общинска администрация на адрес, гр.Берковица, пл. „Йордан Радичков” 4.

 

 

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА

Кмет на Община Берковица