Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Заповед за образуване на избирателни секции за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 05.10.2014 г.