Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11122Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частно-общинска собственост.

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на учредено право на строеж.