Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11122 ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
Напомня, че срокът за плащане на втора вноска на данък върху недвижими имоти и такса битови отпадъци, данък върху превозни средства, както и четвърта вноска за патентен данък е до 31 октомври 2014 година.
Плащането на задълженията се извършва на касите на Общинска администрация Берковица – стаи 113 и 114.