Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11122Заповед РД-15-637 от 08.10. 2014 г. във връзка с временно преместване на стоянката на такситата от ул. „Александровска“ пред пощата/8 места/ пред Ресторант „ДАМС“-8 места, поради строително-ремонтни дейности и осигуряване на достъп на изпълнителя на обект: „Ремонт на градинка“.