Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Proekt

С П И С Ъ К

На класирани и не класирани кандидати за заемане на длъжности в Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в Община Берковица по проект „Ново начало-разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в Община Берковица“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете“ -Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността, бюджетна линия BG051PO001-5.2.12.

Класирани кандидати за длъжност “Детегледач”:

 1. Албена Борисова Райкова- 118 т.
 2. Георги Красимиров Петров- 110 т.
 3. Таня Петкова Гоцова- 109 т.
 4. Ваня Кръстева Панайотова- 108 т.
 5. Вероника Ангелова Кирова- 105 т.
 6. Зоя Сандова Стефанова- 102 т.
 7. Карамфила Йорданова Младенова- 98 т.
 8. Маргарита Петрова Гергова – 97 т.

Резерви:

 1. Мариана Генчева Тинкова- 96 т.
 2. Николинка Дамянова Божинова- 94 т.
 3. Магдалена Кирилова Иванова – 87 т.
 4. Катя Николаева Крумова -86 т.
 5. Ива Ефтимова Нинаркина -83 т.
 6. Даниела Здравкова Петрова – 76 т.

Не класира кандидатът за длъжност “Социален работник”:

 1. Георги Красимиров Петров -73 т.

 

Минималният брой точки, при които се счита, че лицето е класирано е 75 точки, съгласно процедурaта за провеждане на подбор на персонал.

 

Радослав Найденов

Председател на конкурсната комисия

 

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.  Инвестира във вашето бъдеще!