Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11122Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост