Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11122Мотивирано предложение за Проект за изменение и допълнение на Наредба за управлението и поддържането на  гробищните паркове, погребването и пренасянето на покойници на територията на Община Берковица
Приложение: проект на Наредба нов