Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Обява за приемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във ВВС и ВМС за конкурс 2015 г.