Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11122Отдел „Образование“ към Общинска администрация – Берковица напомня, че на сайта на Община Берковица  в раздел Образование може да намерите всички нормативни документи за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.
Обръщаме внимание, че съгласно разпоредбите на чл. 16а от Наредбата, за предоставяне на стипендия за стимулиране на деца с изявени дарби се подава искането по приложение 2 в едномесечен срок от възникването на основанието за предоставяне на стипендия.