Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11122ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-БЕРКОВИЦА

Пл. Йордан Радичков № 4, 3500 град Берковица, област Монтана, тел. 0953/88404

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

Днес 01.04.2015 г. подписаният инж. Тодор Кирилов Лазаров на Длъжност инспектор „ОС” в присъствието на свидетел Венцислав Борисов – специалист „Лесовъд”,
бе залепено Уведомление за инвестиционно предложение във връзка с изграждане на козеферма за 100 бр. кози майки , с преработка на собствена продукция, къща за гости намираща се  в с. Ягодово, ул. „Христо Ботев” № 25, община Берковица, област Монтана, oт  Земеделска кооперация „Каряна”, представлявано от управителя Теодор Николов Вълчев
постъпило в ОбА – Берковица  с вх.№ ГЗОС  – 39 – 00 – 19/01.04.2015 г.

инж. Тодор Кирилов Лазаров

Свидетел:  Венцислав Борисов