Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

 Днес 03.04.2015 г. подписаният инж. Тодор Кирилов Лазаров на Длъжност инспектор „ОС” в присъствието на свидетел Биляна Салтирова – мл. специалист „ДСИООС” бе залепено Уведомление за инвестиционно предложение във връзка с изграждане на седем къщички ( тип бунгало ) намиращи се поземлен имот с идентификатор 03928.59.3, със стар номер 59003 и се намира в местността „Широка поляна” гр. Берковица, община Берковица, област Монтана, oт „Джеймс Мънроу” ООД, представлявано от управителя Ричард Иън Джеймс постъпило в ОбА – Берковица с вх.№ ГЗОС – 70 – 00 – 445/24.03.2015 г.                       

  инж. Тодор Кирилов Лазаров

Свидетел: Биляна Салтирова