Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11122На основание чл.140  ал.4 от ЗПФ и чл.44 ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 3 години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Берковица на 22 април от 11:00 часа в заседателната зала на ОбА ще се проведе публично обсъждане на Отчета за изпълнение на Бюджет 2014 на Община Берковица.