Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11122Обява за публичен търг за отдаване под наем на обект – публична общинска собственост – „Спортно развлекателен комплекс и плувен басейн „