Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11122Писмо РК-58-00-102 от 23.04.2015 г. относно: Провеждане на пролетен технически преглед на хидротехническите съоръжения в Язовирен район „Петрохан“ в периода от 25.05.2015 г. до 05.06.2015 г.