Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11122Заповед РД-15-327/ 26.05.2015 г./ във връзка с изискванията, на които трябва да отговарят водните площи за осигуряване на безопасността на хората и предотвратяване на инциденти от удавяне на територията на Община Берковица

Заповед РД-15-244/ 19.05.2015 г./ за забрана на къпането във всички водни площи на територията на Община Берковица, които не отговарят на НВДОВП