Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11122До Антон Николов Тодоров и Валерия Николова Тодорова
Във връзка с процедиране на обект: “Изграждане на водопровод за минерална вода от сондаж при минералната баня с. Бързия до минералната баня гр. Берковица”, Ви съобщаваме, че за учредяване на право на прекарване през Вашия имот е издадена Заповед № РД -15-336 от 27.05.2015 г.

Съобщение до Антон Николов Тодоров

Съобщение до Валерия Николова Тодорова