Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11122Заповед РД-15-361/ 03.06.2015 г. при бране на липов цвят за собствени нужди да не се чупят и отсичат клони на дървета, намиращи се в населените места на територията на Община Берковица

Заповед РД-15-362/ 03.06.2015 г. за почистване на парк “Калето” от служители на ОбА – Берковица на 7 юни 2015 г.