Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11122ОБЯВЛЕНИЕ
ДЪРВА  ЗА ОГРЕВ /КОНТИНГЕНТ/

Общинска администрация – Берковица е направила разпределение на количествата дърва за огрев и за строителна дървесина за 2015 г. за град Берковица в района на Държавно горско стопанство – Берковица и от 23.06.2015 г. до 30.06.2015 г. започва да приема заявления /по образец/ от жители на гр. Берковица.
Максимално допустимите количества при разпределението на контингента дърва за огрев са: за 1 (едно) домакинство – до 5 куб.м.
Максимално допустимите количества при разпределението на строителната  дървесина е както следва:
– за 1 (едно) домакинство – до 3 куб.м. трупи за бичене;
– за 1 (едно) домакинство – до 3 куб.м. обли греди;

Настоящата информация се огласява за населението на информационното табло  на Общинска администрация – Берковица и на web site:https://berkovitsa.com/.
22.06.2015 г.
гр. Берковица