Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11122На 23 юни 2015 г. „Дезинфекционна станция“ ЕООД Монтана провежда планова дезинсекция срещу мухи, на кофи и контейнери за смет, и площадките около тях на територията на град Берковица.